Ardışık Sayılar (Ardışık Numaralar) Nedir?

Ardışık Sayılar

Ardışık sayılar, en küçükten en büyüğe kadar düzenli sayım sırası olarak adlandırdığımız birbirini izleyen sayılardır.

n: Bir tam sayı.

Ardışık tek sayı : 2n+58+60 (2’şer artan ardışık çift sayı).

Bazı örneklere bir göz atalım:

Bu üç serinin her birinde sayıların sırayla ve aralarındaki sayıları atlamadan her biri birer arttığını görebilirsiniz. Hepsi ardışık sayı dizisidir. Hatta art arda gelen sayılar bile iki sayı ile sayılırken küçükten büyüğe sıralı sayılardır. Hatta ardışık sayıların bazı örnekleri şunları içerir:

Tahmin edebileceğiniz gibi, ard arda gelen tek sayı, en küçüğünden en büyüğe sırayla birbirini izleyen sayılardır, ancak yalnızca tek sayılar içerir. Bazı sıradışı ardışık sayı serileri şunları içerir:

Ardışık Sayıların Pascal üçgeni ile ilgisi nedir?

n
0 1
1 1  1
2 1  2  1
3 1  3  3  1
4 1  4  6  4  1
5 1  5 10 10  5  1
6 1  6 15 20 15  6  1
7 1 7 21 35 35 21  7  1
8 1 8 28 56 70 56 28  8  1

Pascal üçgenini incelersek üçgenin sağ kenarını sadece 1’lerin oluşturduğu

1,1,1,…,1 dizisi vardır.

Daha içte

1,2,3,…,n dizisi vardır.

Daha içteyse

1,3,6,10,…,n(n+1)/2 dizisi bulunmaktadır.

Ardışık toplamların, toplamların, … toplamı, bizi en sol alttaki farka götürür. Buradaki örnekte bu değer 8-1=7 ‘dir.

Ardışık Sayılarla ilgili daha detaylı bilgi:

Ardışık doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, …….

Ardışık tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ………

Ardışık çift sayılar;  0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ………

4 ün katı olan ardışık doğal sayılar; 0, 4, 8, 12, 16, …….. şeklinde devam eder.

            n bir tam sayı olmak üzere,

1- Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

             n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

2-Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

           2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

3-Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

           2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

4-Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

           3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

  Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.

  UYARI : İki ardışık sayının toplamı daima tektir.  Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir.

SORU : İki ardışık sayının toplamı 97 ise bu sayılar kaçtır?

Cevap :     n

         +      n + 1 

                97

Yukarıda iki ardışık sayı n ve n +1 ile gösterilmiştir. İlk iş olarak fazlalık olan 1 i toplamdan yani 97 den çıkarıyoruz.

      97 – 1 = 96     

Artık fazlalık kalmadığına göre; ve iki ardışık sayımız olduğuna göre, kalan sayıyı ikiye bölerek küçük sayıyı bulabiliriz.

  96 : 2 = 48    Küçük sayı              Büyük sayıyı bulmak için ise;        48 + 1 = 49

SORU : İki ardışık çift sayının toplamı  178 ise bu sayılar kaçtır?

Cevap :     n

           +    n + 2   

                 178

Ardışık çift sayıların ikişer ikişer artıyor olması sebebiyle, bu defa ikinci sayımızdaki 2 fazlalığını toplamdan çıkarıyoruz.

 178 – 2 = 176

Artık fazlalık kalmadı. iki sayımız olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayımızı bulabiliriz.

176 : 2 = 88 Küçük sayı

Büyük sayı, küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre; 2 ekleyerek büyük sayıyı bulabiliriz.

88 + 2 = 90 Büyük sayı

NOT : Bir çok öğrencimizin düştüğü tuzak; verilen sayıyı hemen sayı adedine bölmeleridir. Unutmayalım ki; ardışık sayılar belirli oranlarda artarak gider. Sizlerin öncelikle bu artışı toplamdan çıkarmanız gerekir. Daha sonra kaç sayı varsa, ona göre bölme işlemini yaparak küçük sayımızı bulabiliriz. Bu bölme işlemi sonrası çıkan sonuç bütün işlemlerde küçük sayıdır. Büyük sayıyı bulmak için ise tekrar ekleme yapmanız gerekmektedir.

Yukarıda da değinildiği üzere bu artış; ardışık sayılarda 1, ardışık çift ve ardışık tek sayılarda 2’dir.

Ardışık çift ve ardışık tek sayılarla ilgili problemler aynı şekilde çözülür. çift ve tek oluşları kafanızı karıştırmasın. Çünkü her ikisi de 2’şer 2’şer artmaktadır. Bir tane de tek sayılarla ilgili çözerek görelim.

SORU : Ardışık iki tek sayının toplamı 108’dir. Buna göre küçük ve büyük sayıları bulalım.

Cevap :           n

               +      n + 2

                     108

Yine öncelikli hedefimiz fazlalığı çıkarmak,

 108 – 2 = 106

Daha sonra iki sayı olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayıyı bulmak,

106 / 2 = 53    Küçük sayı

Büyük sayı için ise 2’yi tekrar eklememiz yeterli,

53 + 2 = 55   Büyük sayı

SORU:  Ardışık üç sayının toplamı 246’dır. Buna göre küçük, orta ve büyük sayıları bulunuz.

Cevap:      n

                n + 1

         +     n + 2 

               246

bu defaki fazlalıklarımız 1 ve 2   —— yani 1 + 2 = 3

Bu fazlalığı toplamdan çıkaralım

246 – 3 = 243

Bu defa iki değil, üç sayımız var. O halde sonucuda 3’e bölmemiz gerekiyor.

243 / 3 = 81    Küçük sayı

Ortanca sayı küçük sayıdan 1 fazla olduğuna göre;

81 + 1 = 82  ortanca sayı

Büyük sayı küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre;

81 + 2 = 83    Büyük sayıdır

SORU: Ardışık üç çift sayının toplamı 222’dir. Buna göre; küçük, ortanca ve büyük sayıları bulunuz.

Çözüm: Çift sayılar 2’şer 2’şer artmaktaydı. O halde;

            n

            n + 2

      +    n + 4 

            222

Fazlalıklarımız 2 ve 4   —– Yani 2 + 4 = 6    

Bu fazlalığı çıkaralım  222 – 6 = 216

Üç sayımız olduğu için yine 3’e bölelim ve küçük sayımızı bulalım.

216 / 3 = 72  Küçük sayı

72 + 2 = 74 Ortanca sayı

72 + 4 = 76  Büyük sayı

SORU: Ardışık dört sayının toplamı 418′ dir. Buna göre bu sayıları bulunuz.

Cevap:    1.sayı             n

              2.sayı             n + 1

              3.sayı             n + 2

              4.sayı      +     n + 3

                                    418

Dört sayımızda yukarıda belirtilmiştir. fazlalıklara baktığımızda;

1, 2 ve 3′ ü görüyoruz. yani 1 + 2 + 3 = 6

Fazlalığımızı çıkarıyoruz,    418 – 6 = 412

Dört sayımız olduğu için sonucu 4’e bölerek küçük sayımızı yani 1.sayımızı buluyoruz.

412 / 4 = 103     (1.sayı)

103 + 1 = 104    (2.sayı)

103 + 2 = 105    (3.sayı)

103 + 3 = 106    (4.sayı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir