Anadoluya İlk Türk Akınları Hangi Tarihte Yapıldı, Nedenleri Nelerdir

Anadolu’ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Kafkaslar üzerinden Hun’lar gerçekleştirdi. 6. yy Sabirler tarafından Anadolu’ya akınlar yapıldı. Ancak yapılan bu akınlar yerleşme amacıtaşımıyordu. Anadolu’yu yerleşmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır.

Oğuzların Anadolu’ya akınları ÇağrıBey tarafından başladı. (Xl. yy.) Bu akınlar Büyük Selçuklu Devleti kurulana kadar sürdü.

Selçukluların Sultanı Tuğrul Bey, komutanlarından bazılarını Anadolu’ya akınlara gönderdi. Tuğrul Bey’in Oğuzları Anadolu’ya yönlendirmesinin nedeni:

Ekonomik sıkıntılardan ve otlak sıkıntılarından doğabilecek huzursuzlukları engellemek.
Yeni otlaklar ve verimli topraklara sahip olmak.
Halkını ekonomik yönden rahatlatmak.
Siyasi egemenlik sahasını genişletmek.

Pasinler savaşı (1048)

Nedenleri: 1) Bizans’ın Selçuklu Devletinin akınlarınıdurdurmak istemesi

2) Bizans’ın doğu sınırlarını güvence altına almak istemesi

Pasinler Savaşı Bizans, Gürcü ve Ermenilerle yapıldı. Bu savaşta Türklerin başında İbrahim Yınal ve Kutalmış adlı komutanlar vardı. Erzurum yakınlarındaki Pasinler ovasında yapılan savaşı Selçuklular kazandı.

Sonuçları

Bizans bozguna uğratıldı.

Gürcü kralı esir edildi.

Bu savaş daha sonra yapılacak akınlara zemin hazırlamıştır.

Pasinler savaşının önemi

Bu savaş Selçuklu ve Bizans kuvvetleri arasında yapılan ilk büyük meydan savaşıdır.

Alparslan dönemi

Büyük Selçuklu Devletinin başına Tuğrul Bey’den sonra Alp Arslan geçti. Alp Arslan Ermenistan ve Gürcistan’ı aldıktan sonra Doğu Anadolu’ya girdi. Ani kalesini ve Van’ıaldı. Bu akınların amacı Türkmenlerin yerleşebilecekleri bölgeleri keşfetme, Bizans’ı yıpratma ve yıldırmaya yönelikti.

Başlangıçtan 1071’e kadar yapılan akınların sonucunda;

Bizans’ın Doğu Anadolu’daki savunma gücü zayıfladı.
Türkler Anadolu’yu daha yakından tanımış oldu.

Malazgirt savaşı

Nedenleri:

Bizans’ın Türklerin Anadolu’daki ilerleyişini durdurup onların Anadolu’ya yerleşmesini engellemek istemesi.
Bizans’ın doğu sınırlarını güvenceye almak istemesi
Bizans bu nedenlerden dolayı büyük bir ordu hazırladı. Başına da Romen Diyojen geçti. Bunu duyan Alparslan Bizans İmparatoruna elçiler göndererek barış istedi. Fakat barış teklifi kabul olmayınca iki ordu Malazgirt Ovasında savaştı.(26 Ağustos 1071)

Sonuçları

Anadolu kapıları Türkler açıldı. Böylece Türkiye Tarihi başladı.
İslam dünyası üzerinde Bizans’ın etkisi son buldu.
Haçlı Savaşlarının başlamasına neden oldu.
Anadolu’nun kısa sürede Türkleşmesi sağlandı.
Anadolu’da Anadolu Selçuklu Devleti ve ardından Osmanlı Devletinin kurulmasına ortam hazırlandı.
Doğu-batı arsındaki ticaret yolları Türklerin eline geçti.
İlk kez bir hristiyan imparator Türklere esir düştü.
Türkler yeni bir vatan kazandı .
Alparslan’ın emriyle Anadolu’yu fethetmeye başlayan komutanlar kısa zamanda Ege’ye kadar olan yerleri fethettiler. Fethedilen bu yerlere Büyük Selçuklulara beylikler kurdular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir